Tyto stránky fungují pouze v šířkovém zobrazení.

Otočte prosím své zařízení.

Fascinující cesta
rokem 2022

01

Kdo jsme
a co děláme

Řídíme, spravujeme a inovujeme železniční síť a tisíce nádraží v celé České republice. Jsme Správa železnic a tohle je naše fascinující cesta rokem 2022.

02

Rok 2022 pohledem generálního ředitele Správy železnic

Dámy a pánové,
vážení obchodní partneři,

v roce 2022 jsme se jako Správa železnic museli vypořádat s mimořádně složitou situací, kterou nikdo nemohl předvídat. Válečný konflikt v bezprostřední blízkosti naší země a jeho vliv na životy lidí se logicky odrážel i ve fungování naší státní organizace. Bezprecedentní dopady v podobě energetické krize nebo turbulentního nárůstu cen se propisovaly do všech oblastí naší činnosti. Všichni jsme očekávali, že po složité covidové době se vše konečně stabilizuje, ale události nás postavily ještě před složitější výzvy. Dovolím si tvrdit, že jsme v těchto výzvách obstáli.

 

„Navzdory překážkám se nám podařilo naplnit všechny naše ambice pro tento rok. Vážím si nasazení všech našich zaměstnanců i pracovníků stavebních firem.“

Máme za sebou obrovský kus práce a jsem přesvědčen, že rok 2022 bude v historii Správy železnic vnímán pozitivně. Držíme tempo, inovujeme, modernizujeme, opravujeme a dokončujeme klíčové stavby. Je to fascinující cesta projektů, které mění železniční dopravu k lepšímu.

Číst více

V Praze 17. března 2023

Bc. Jiří Svoboda, MBA generální ředitel

Galerie top
managementu

„Z roku 2022 mám dobrý pocit. Dokončili jsme řadu velkých staveb a zajistili financování pro nadcházející období. To nám umožní zahájit další významné stavby.“

Ing. Mojmír Nejezchleb zástupce generálního ředitele a náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy

„Přes složitou situaci na trhu s energiemi jsme nejlepším možným způsobem zabezpečili dodávky trakční elektřiny pro železniční dopravce. To je naprosto klíčové.“

Ing. Marcela Pernicová náměstek generálního ředitele pro provozuschopnost dráhy

„Doznívající covid-19, invaze na Ukrajinu nebo cenové šoky na trhu energií… Se vším jsme se nakonec zvládli vypořádat.“

Ing. Aleš Krejčí náměstek generálního ředitele pro ekonomiku

„Vzhledem k intenzivní modernizaci bylo naší prioritou optimalizovat koordinaci výluk tak, aby dopad na naše zákazníky byl co nejmenší.“

Mgr. Jaroslav Flegl náměstek generálního ředitele pro řízení provozu

IV. koridor

03

Naše cesta rokem 2022 v číslech

 • 66,9 mld. Kč celkový rozpočet

 • 9 355 km celkové délky tratí

 • 6 728 mostů

 • 99,9 % prostředků z fondů EU úspěšně využito

 • 8 036 budov ve správě Správy železnic

 • 42,5 mld. Kč na investice

 • 2 608 stanic a zastávek

 • 169 tunelů

Čelákovice

04

Mise a strategické priority

Rozvoj a modernizace, vyšší traťová rychlost a větší kapacita železniční infrastruktury

Mezi nejvýznamnější projekty v tomto strategickém segmentu bezesporu patří příprava vysokorychlostních tratí (VRT). Mimo jiné se soustředíme také na zlepšování parametrů vybraných tratí pro nákladní dopravu, odstraňování omezení rychlosti, digitalizaci, konektivitu a rozvoj sítí.

Spolehlivý, bezpečný a plynulý provoz železnice

Zajišťujeme plnou provozuschopnost železniční sítě a neustále pracujeme na zvyšování bezpečnosti provozu. S tím souvisí i všechny aktivity, které vedou ke snižování počtu mimořádných událostí na železniční síti. Jde například o rušení přejezdů nebo implementaci celoevropského zabezpečovacího systému ETCS.

Železnice jako druh dopravy šetrný k životnímu prostředí

Naše činnost hraje klíčovou roli při tzv. zelené transformaci, urychlování dekarbonizace a modernizaci celého systému dopravy a mobility. Přesun významné části vnitrozemské nákladní přepravy a části osobní silniční dopravy ze silnic na železnici je jednou z priorit Zelené dohody pro Evropu. Železniční doprava je zásadní při omezování negativních dopadů na životní prostředí a zlepšování bezpečnosti a zdraví občanů ČR.

Maximální vstřícnost k zákazníkům, aktivní a otevřená komunikace

Vždy dbáme na otevřenost a transparentní poskytování aktuálních informací. Vedle tradičních mediálních kanálů intenzivně využíváme multimediální platformy, všechny klíčové sociální sítě a například i podcasty.

Moderní systém napojený na evropskou železniční síť

Provozní propojitelnost evropského železničního systému a rozvoj transevropské dopravní sítě je jedním z našich stěžejních strategických témat. V rámci jejího zajištění aktivně přistupujeme k harmonizaci parametrů infrastruktury a implementaci nových technologií, především v oblasti nasazení vlakového zabezpečovacího systému ERTMS/ETCS a telematických aplikací.

Správa železnic – prestižní zaměstnavatel s atraktivní kariérní perspektivou

Vážíme si práce našich zaměstnanců a jsme si vědomi toho, že za úspěchem celé organizace stojí konkrétní lidé. Plníme naše závazky, a to jak v oblasti odměňování a poskytování zaměstnaneckých výhod, tak i vzdělávání nebo pracovnělékařských služeb. Úzce spolupracujeme s odborovými organizacemi.

Správa železnic jako platforma pro výzkum, vývoj a zavádění inovací do praxe

Zapojujeme se do řady projektů vědy a výzkumu, především v roli aplikačního garanta. Důraz klademe především na oblasti s výrazným aplikačním potenciálem a také s akcentem na snižování environmentálních dopadů provozování dráhy. Naše výzkumné a vývojové aktivity přirozeně reflektují aktuální i očekávané trendy v digitalizaci a smartifikaci. Vydáváme Vědeckotechnický sborník Správy železnic, který je platformou pro šíření poznatků o nejmodernější technice a technologiích.

Praha-Vysočany

05

Milníky fascinující cesty rokem 2022

 • Leden

  Začali jsme projektovat dva úseky vysokorychlostní železnice mezi Prosenicemi a Ostravou.

  Ve stanici Litvínov jsme pro veřejnost otevřeli zrekonstruovanou výpravní budovu. Moderně pojatý objekt slouží zároveň jako zázemí nově vybudovaného dopravního terminálu.

  01

 • Únor

  Odborná komise vybrala vítěze architektonicko-urbanistické soutěže na podobu terminálu vysokorychlostní železnice, který vznikne nedaleko Roudnice nad Labem.

  02

 • Březen

  Na hlavním nádraží v Ústí nad Labem jsme otevřeli již druhé infocentrum Správy železnic. Je zaměřené zejména na přípravu vysokorychlostní trati VRT Praha – Drážďany.

  Rozšířili jsme distribuční síť Správy železnic o první vlastní fotovoltaickou elektrárnu. Nachází se na střeše budovy ve stanici Děčín východ.

  Prakticky ihned po napadení Ukrajiny Ruskem jsme na pražském hlavním nádraží otevřeli centrum pro uprchlíky. Využilo jej přes 100 tisíc občanů válkou postižené země.

  03

 • Duben

  Založili jsme novou organizační jednotku Správa železničních informačních technologií, která zajišťuje komplexní služby v oblasti informatiky.

  Zprovoznili jsme novou zastávku Plzeň-Slovany a zároveň jsme uzavřeli nedalekou stanici v Koterově.

  04

 • Květen

  Po dvouleté covidové přestávce opět vyjel na koleje vzdělávací Preventivní vlak bezpečné železnice. Postupně navštívil Olomouc, Brno, Prahu a Plzeň.

  05

 • Červen

  Do Česka zavítala unikátní francouzská vysokorychlostní souprava TGV (Train à Grande Vitesse), která drží světový rychlostní rekord z roku 1981. Kromě vybraných nádraží souprava navštívila také areál brněnského výstaviště.

  Úspěšně jsme završili roční rekonstrukci nádražní budovy ve stanici Veselí nad Lužnicí.

  06

 • Červenec

  Ukončili jsme výluky na trati mezi pražským Smíchovem a Radotínem a současně jsme otevřeli přesunutou zastávku Praha-Velká Chuchle.

  Vlaky začaly jezdit po nové traťové přeložce mezi Sudoměřicemi u Tábora a Voticemi. Původní trať přes Střezimíř jsme přestali používat na počátku dubna.

  Odstartovali jsme konverzi napájecí soustavy. Na střídavou trakci byl přepojen traťový úsek z Nedakonic do Říkovic.

  Rozjeli jsme pilotní projekt vlastní ochranné služby. Jako první byl k ostraze vybrán historický Negrelliho viadukt.

  07

 • Srpen

  Spustili jsme práce na technickém návrhu vysokorychlostní trati Podřipsko mezi Prahou a Lovosicemi. Také jsme podepsali smlouvu s vítězem architektonické soutěže na realizaci terminálu Roudnice nad Labem VRT, který vznikne právě na tomto úseku.

  Dokončili jsme opravy nádražní budovy v Horšovském Týně.

  08

 • Září

  V rámci modernizace čtvrtého koridoru jsme zprovoznili další traťovou přeložku, a to mezi Soběslaví a Doubím u Tábora.

  Ve stanici Roztoky u Prahy jsme vybudovali bezbariérová nástupiště a prodloužený podchod. Historické letní čekárně jsme vrátili původní vzhled.

  09

 • Říjen

  Z nového dopravního sálu Centrálního dispečerského pracoviště Praha jsme začali dálkově řídit provoz na úseku čtvrtého koridoru z Prahy-Uhříněvsi do Tábora.

  Na modernizovaném nádraží v Praze-Vysočanech jsme otevřeli novou odbavovací halu pro cestující.

  Dokončili jsme opravy budov v Přešticích a ve Vimperku.

  Přípravou vysokorychlostních tratí byla pověřena nová organizační jednotka – Stavební správa VRT.

  10

 • Listopad

  Stavbaři předali do užívání nový dvoukolejný úsek mezi stanicemi Pardubice-Rosice nad Labem a Stéblová.

  Završili jsme revitalizaci trati Lovosice – Česká Lípa a cestujícím začala sloužit také opravená nádražní budova v Prachaticích.

  11

 • Prosinec

  Spolu s projektanty jsme zahájili práce na technickém návrhu vysokorychlostní trati Vysočina fáze I.

  Po roční výluce se vlaky vrátily na zmodernizovaný úsek Brno – Blansko.

  Ve východních Čechách jsme otevřeli novou zastávku Stéblová obec.

  Provoz na celé trati z Olomouce přes Uničov do Šumperka začaly zajišťovat elektrické vlaky.

  12

Brno – Blansko

06

Výběr z našich
projektů

Staráme se o celkovou modernizaci, rozvoj a provozování železniční dopravní cesty. Také zajišťujeme provozuschopnost dráhy a mezinárodní spolupráci na poli inovací a propojení železničních sítí. Děláme vše pro spokojenost cestujících i dopravců. Jako Správa železnic se podílíme na tom, aby železnice i nadále udávala trendy v dopravě 21. století.

 • 68 zrekonstruovaných nádražních budov

 • 21 615 kusů výhybek

 • 233 zrekonstruovaných přejezdů

 • 172 120 kusů vyměněných pražců

 • 273 adresných opravných prací

 • 102 zrušených přejezdů

Nečekaná energetická výzva při zajišťování dodávek trakční energie

Krize na trhu s energiemi zasáhla všechna odvětví. A protože jsme největším odběratelem elektrické energie v České republice, stalo se zajištění silové trakční energie na rok 2023 jednou z největších strategických výzev roku 2022. V aukci realizované prostřednictvím komoditní burzy PXE nakonec uspěla společnost ČEZ ESCO. Celkový předpokládaný odběr trakční energie pro rok 2023 byl v rámci aukce stanoven na 1 280 000 MWh.

Současná situace na trhu s elektřinou způsobila, že cena dodávky není zajištěna fixací na velkoobchodní obchodované produkty. Bude se skládat z hodnoty určené podle denního trhu OTE, a.s., a vysoutěžené obchodní přirážky dodavatele. Náklady tak nebudou po celý rok konstantní, ale budou se měnit v každém měsíčním zúčtovacím období. Tento způsob ocenění odpovídá současnému stavu na trhu s elektřinou, eliminuje rizika spojená s predikcí objemu trakční spotřeby a umožňuje dodržení smluvních tolerancí odběru komodity.

Výsledná účtovaná cena dodávky silové trakční elektřiny podléhá zastropování v souladu s nařízením vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci. Ta je podle platného nařízení stanovena maximálně na 5 000 Kč/MWh bez DPH a daně z elektřiny.

Zmodernizovali jsme nejvíce přejezdů v historii

Zvyšování bezpečnosti na železničních přejezdech je jednou z našich priorit. Rok 2022 byl v tomto směru rekordní. Díky dostatečnému objemu finančních prostředků jsme zrekonstruovali 233 přejezdů. Původní plán přitom počítal s úpravou 150 přejezdů. Kromě modernizace a doplňování zabezpečovacího zařízení jsme zvýšili bezpečnost dopravy zrušením 102 přejezdů.

Číst více

První solární elektrárna Správy železnic

Na střechu objektu ve stanici Děčín východ jsme umístili 60 fotovoltaických panelů s celkovou plochou přibližně 106 m2. Instalovaný špičkový výkon elektrárny bude činit 24 kW a měl by pokrýt spotřebu elektřiny v celé nádražní budově. Případné přebytky elektrické energie se budou převádět do distribuční sítě Správy železnic. Pilotní projekt prověří možnosti aplikace fotovoltaiky v českém drážním prostředí.

Záměr na využití plochy střechy k instalaci fotovoltaických panelů vznikal ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava. „Mám velkou radost z tohoto pilotního projektu první fotovoltaické elektrárny v rámci Správy železnic. Cesta je trnitá, ale dnes už víme, jak na to, a máme připravených dalších 81 projektů,“ komentoval událost generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Výzkumné energetické centrum Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava zpracovalo v letech 2019–2020 projekt, který prověřoval i možnost ukládání elektrické energie do baterií a případný prodej přebytků do rozvodné sítě. Z analýz však jako nejvýhodnější vyplynula varianta s přímou výrobou elektřiny k pokrývání okamžité spotřeby v nádražní budově. Ve výběrovém řízení na dodavatele uspěla společnost Silektro.

Nádraží v Jihočeském
kraji září novotou

V průběhu jednoho roku jsme v Jihočeském kraji opravili nádražní budovy v Prachaticích, Vimperku, Veselí nad Lužnicí, Suchdolu nad Lužnicí a Balkově Lhotě. Probíhá oprava ve stanici Čejetice a pokračují rekonstrukce výpravních budov v Českých Budějovicích a Písku.

Roční rekonstrukce památkově chráněné výpravní budovy ve stanici Veselí nad Lužnicí zvítězila v soutěži Železniční stavba roku 2022 v kategorii Rekonstrukce a opravy budov. Stavební práce zahrnovaly mimo jiné změnu uspořádání interiéru, vybudování toalet přístupných z haly a nových komerčních prostor. Pro zachování historického rázu objektu došlo v rámci opravy fasády z režného zdiva i k obnovení původní podoby poškozených štukatérských prvků a k osazení dřevěných špaletových oken.

Kompletní výměnou prošly také všechny dveře, nová je i střecha včetně krovu. Ve druhém podlaží jsme zrekonstruovali kancelářské prostory pro potřeby zaměstnanců Správy železnic a budoucích nájemníků, třetí podlaží je stavebně připraveno pro další komerční využití. V celé budově jsme také obnovili rozvody kanalizace, vody, topení, vzduchotechniky, klimatizace a elektroinstalace.

 

Digitalizujeme na plné obrátky – řízení stavebních projektů a Digitální technická mapa železnice

V roce 2022 jsme splnili plánované milníky projektu implementace Building information managementu (BIM, tzv. informační modelování staveb). Pokračuje také projekt Vznik a rozvoj Digitální technické mapy železnice (DTMŽ) a mapování technické infrastruktury.

Číst více

Ukončili jsme rekonstrukci trati mezi Velimí a Poříčany

Díky nasazení nejmodernějších stavebních strojů jsme zkrátili dobu výluk o plných 200 dní. Úsek Velim – Poříčanyje součástí nejvytíženějšího českého koridoru. Stavba získala Cenu generálního ředitele Správy železnic.

Číst více

Děčín-Prostřední Žleb

07

Železnice a lidské
příběhy

Jsme největším zaměstnavatelem v ČR v železniční dopravě. Jako organizace tvoříme dohromady jeden velký tým. Spojuje nás smysluplná práce, při které pomáháme posouvat hranice a objevovat nové možnosti železniční dopravy. Fascinující cesta rokem 2022 je společnou cestou našich příběhů. Vybrali jsme pro vás některé z nich.

 • 17 108 zaměstnanců

 • 140 profesí

 • 17 organizačních složek

 • 48,38 let – průměrný
  věk zaměstnance

 • 72,1 % muži

 • 27,9 % ženy

Železničáři roku 2022: Pohotoví hrdinové zachránili ženě život

Jiří Zima a Jiří Štýbr se náhodně potkali v restauraci v Lysé nad Labem. Když u vedlejšího stolu zkolabovala starší žena, neváhali ani vteřinu. Okamžitě zahájili resuscitaci. Oba muži slouží u pražské jednotky drážních hasičů a díky své pohotovosti i profesním zkušenostem zachránili ženě život. Železničář roku je ocenění, které za mimořádné skutky uděluje zaměstnancům generální ředitel Správy železnic.

Jiří Zima popisuje dění v restauraci: „Po žertovném úvodu typu ‚to jsme se dlouho neviděli‘ a pár pivech se u vedlejšího stolu ozval hlasitý ruch. Když jsme se otočili, uviděli jsme bezvládné tělo starší ženy. V tu chvíli, jako bychom se snad domluvili, jsme začali reagovat na všemi nečekanou situaci.“

Žena měla nehmatný puls, oba hasiči okamžitě zahájili resuscitaci. Ta byla úspěšná a ve stabilizované poloze žena vyčkala příjezdu zdravotníků. „V práci se potkáváme s mnoha případy osob, které byly sraženy vlakem. Tyto nehody končívají přinejmenším těžkými zraněními. O to větší radost jsme měli z toho, že tentokrát vše dopadlo na jedničku,“ pokračuje dnes už nymburský hasič. Dodává, že díky své profesi a pravidelným školením byli oba na krizovou situaci perfektně připraveni. Zkrátka: těžko na cvičišti, lehko na bojišti.

Dvanáct příběhů odvahy a potlesk v Rytířském sále

Seznamte se s příběhy zaměstnanců Správy železnic, kteří převzali ocenění za statečnost a přispěli k záchraně lidského života, zdraví či majetku. Dvanáct dramat, která šťastně skončila zaslouženým potleskem zaplněného Rytířského sálu při vyhlášení cen Finále týmu Správy železnic.

Číst více

Železničář vicemistrem světa v cheerleadingu

Michal Bahenský pracuje na generálním ředitelství v odboru přípravy staveb. Vedle železnice je jeho vášní cheerleading. Z mistrovství světa v Orlandu na Floridě si přivezl stříbro.

Do železnice se zamiloval jako malý kluk, když s dědou jezdil vlakem na výlety. I proto se rozhodl pro studium na Fakultě dopravní ČVUT v Praze. V říjnu 2015 nastoupil ke Správě železnic na Stavební správu západ na pozici hlavního inženýra stavby. Po pěti letech přešel na Generální ředitelství do odboru přípravy staveb, kde působí dodnes.

Díky cheerleadingu se Michal naučil, jak být týmovým hráčem. „Je to tvrdá dřina a odříkání. Navenek to vypadá zábavně a jednoduše – házíte holky do vzduchu, stavíte lidské pyramidy a kombinujete prvky akrobacie. Potřebné jsou ale hlavně tři základní ingredience: obrovská dávka houževnatosti, síla a vytrvalost,“ říká.

Železnice jako láska na celý život

Lásku k dráze zdědil po dědečkovi a železnici zasvětil celou svoji kariéru. Jiří Manych vystřídal mnoho pozic a dvacet dva let pracoval jako výpravčí v celkem dvaceti stanicích. Dnes působí jako vedoucí skupiny kontroly a školení na odboru řízení provozu Generálního ředitelství Správy železnic. Svoje zkušenosti předává dalším generacím a věnuje se odborné přípravě studentů dopravních škol. Aby nevypadl z provozu, slouží stále jako výpravčí v železniční stanici Praha-Dejvice.

Číst více

První dva certifikovaní specialisté na ETCS

Proběhlo historicky první školení specialistů zabezpečovacího systému ETCS v Evropě. Pod vedením odborníků ze SNCF či Network Railu získali certifikát i první dva kolegové ze Správy železnic. Jsou jimi Lukáš Matta a Martin Trögel z oddělení ETCS a moderních technologií odboru zabezpečovací a telekomunikační techniky.

Číst více

TGV v Česku

08

Vysokorychlostní síť – cesta do blízké budoucnosti železnice

Rok 2022 byl ve znamení intenzivních příprav na výstavbu vysokorychlostních tratí. Projektování, tvorba studií proveditelnosti, přírodovědné a krajinářské studie, architektonicko-urbanistické soutěže… To vše běží na plné obrátky tak, aby výstavba prvního úseku mohla začít již v roce 2025. Startujeme novou éru železniční dopravy v České republice a zde vám představujeme některé z projektů.

 • 538 mil. Kč na přípravné a projektové práce jednotlivých
  ramen vysokorychlostních tratí

 • 320 km/h je rychlost, na kterou jsou projektovány
  vysokorychlostní tratě v ČR

 • 5 hlavních ramen vysokorychlostních tratí,
  na kterých nyní probíhají práce

 • 200 km vysokorychlostních
  tratí v projekční přípravě

 • 380 km/h je rychlostní rekord rychlovlaku TGV
  z roku 1981, který navštívil v červnu Česko

 • 60 minut (ale spíše méně) bude trvat cesta
  vysokorychlostní soupravou z Prahy do Drážďan

Probíhá intenzivní příprava 200 km vysokorychlostních tratí (VRT)

Píšeme novou kapitolu inovací a nejmodernějších technologií v železniční dopravě. Dosavadní plány systému VRT v Česku počítají s celkovou délkou sítě kolem 700 km. V intenzivní přípravě je již 200 kilometrů. Čtyři úseky se projektují, pro další tři hledáme projektanty. Stavební práce na prvním úseku by měly začít už v roce 2025. Těsně před koncem roku 2021 jsme uzavřeli smlouvy na projekční práce pro VRT Moravská brána.

Číst více

Nová podoba terminálu
Praha východ

První plánovaný terminál vysokorychlostní železnice Praha východ se stane významným dopravním uzlem. Oproti původnímu návrhu je nová podoba terminálu prostornější, aby kapacitně vyhovovala očekávané přepravní poptávce. Zároveň je projekt rozšířený o nový vstup a úpravy pro cyklisty i motoristy.

Architekti navrhli nový severní vstup do přestupního uzlu, který zlepší dostupnost terminálu pro pěší z obce Nehvizdy. Na nástupištích budou zároveň zřízeny čekárny. Komfortnější cestování terminál nabídne i cyklistům. Kromě cyklostojanů zde budou uzamykatelné boxy a také zařízení pro dobíjení elektrických kol.

Projektanti ale nezapomněli ani na motoristy a původní návrh obohatili o lávky pro zlepšení přístupu na nástupiště z parkoviště. Tyto lávky zajistí i komfortní přestup mezi vlaky. U každého pátého parkovacího místa bude k dispozici stojan na dobíjení elektromobilů.

Vysokorychlostní tratě se vyplatí

Vysokorychlostní tratě do Brna a Ostravy mají větší ekonomický přínos, než jsou výše plánované investice. Ukázaly to studie proveditelnosti, které schválila Centrální komise Ministerstva dopravy. Společně s již schválenou studií proveditelnosti na trať z Prahy do Drážďan je tak k dispozici i ekonomické zdůvodnění pro základní síť systému rychlých železničních spojení v České republice.

Terminál VRT v Roudnici nad Labem
se představuje

Vítězem architektonicko-urbanistické soutěže na podobu a řešení terminálu vysokorychlostní železnice (VRT) u Roudnice nad Labem se stala kancelář Rusina Frei architekti. V pořadí již druhý připravovaný terminál vyroste u Roudnice nad Labem na úseku VRT Podřipsko mezi Prahou a Lovosicemi. Ten je součástí důležité mezinárodní spojnice Prahy a Drážďan.

Harmonogram prací předpokládá zahájení výstavby tohoto úseku v roce 2027. První cestující by se po této trati měli svézt (rychlostí 320 km/h) o tři roky později. Jízda mezi Roudnicí nad Labem a pražským hlavním nádražím se jim zkrátí na pouhých 19 minut.

Terminál u Roudnice nad Labem bude sloužit jako přestupní uzel mezi VRT Praha – Ústí nad Labem – Drážďany a místní hromadnou dopravou a zároveň jako bod systému parkovišť P+R pro dojíždění ze širokého okolí. Připravovaný terminál VRT využijí zejména obyvatelé jihovýchodní části Ústeckého a přilehlých oblastí Středočeského kraje. Nabídne rychlé železniční spojení do Prahy i do dalších měst u nás i v zahraničí.

Připravujeme nejdelší tunel ve střední Evropě

Krušnohorský tunel na vysokorychlostní trati Praha – Ústí nad Labem – Drážďany bude s délkou zhruba 30 km nejdelší ve střední Evropě. Návrhová rychlost v tunelu je až 200 km/h. Přírodovědný průzkum a průzkumné geologické práce jsou už v plném proudu.

Číst více

Efektivnější příprava vysokorychlostních tratí

Práce na přípravě pilotních úseků vysokorychlostní tratí (VRT) v ČR pokračují rychlým tempem. Aby příprava VRT probíhala ještě efektivněji, zřídili jsme novou organizační jednotku – Stavební správu VRT. Pod její hlavičkou bude centralizována příprava tratí, jejich výstavba i následný provoz a údržba.

Číst více

Roztoky u Prahy

09

Pro dobro společnosti
a životního prostředí

Ekonomická, sociální a environmentální odpovědnost stojí v jádru všeho, co děláme. Záleží nám na tom, jaký má naše činnost dopad na společnost i na prostředí, ve kterém žijeme. Našimi aktivitami chceme udržitelným způsobem napomáhat celkovému zlepšování stavu společnosti i životního prostředí. Představujeme vám stručný výběr z naší činnosti v oblasti společenské odpovědnosti v roce 2022.

 • 32 partnerských středních škol

 • 9 partnerských vyšších odborných škol

 • 13 partnerských vysokých škol

 • 100 000 uprchlíků z Ukrajiny využilo nově zbudované
  centrum na pražském hlavním nádraží

 • 869 stanic, ve kterých poskytujeme pomoc cestujícím
  s omezenou schopností pohybu a orientace

 • 31 nových mobilních zdvihacích plošin

Přidali jsme se ke spolku Zelená železnice

Chceme se výrazně podílet na snížení uhlíkové stopy dopravy a také se zasadit o přesun přepravy maximálního objemu zboží na bezemisní mobilitu s udržitelným dopadem na životní prostředí. I proto jsme se stali členem spolku Zelená železnice.

Spolek Zelená železnice byl založen v roce 2021, síly v něm spojují dva největší čeští železniční dopravci (České dráhy, a.s. a ČD Cargo, a.s.) s nejvýznamnějšími místními výrobci železničních vozidel (Škoda Transportation a.s., Siemens Mobility, s.r.o. a CZ LOKO, a.s.) a zástupci energetického (Čepro) i akademického sektoru (Vysoká škola logistiky Přerov). Členská základna spolku se neustále rozrůstá. O vstupu aktuálně jedná ČVUT v Praze či další subjekty ze soukromé sféry.

První vodíkový vlak
na českých kolejích

V květnu 2022 jsme byli aktivním partnerem události Coradia iLint Railshow. V rámci této akce byl objednatelům veřejné dopravy a cestujícím poprvé v ČR představen jediný osobní vlak na vodíkové palivové články na světě. Model Coradia iLint získal od Drážního úřadu povolení ke zkušebnímu provozu s cestujícími na vybraných tratích v ČR.

Vodíkový vlak vyrábí elektrickou energii pro trakci, má nulové emise, nízkou hlučnost a nepotřebuje trakční palivo dovážené ze zahraničí. Série prezentačních jízd se uskutečnila ve spolupráci se společností Alstom a dalšími partnery. Představení vodíkového vlaku proběhlo na stejném místě jako prezentace první elektrické lokomotivy v roce 1923, na 1. nástupišti hlavního nádraží v Praze.

V souvislosti s využitím vodíku v železniční dopravě jsme ve spolupráci s univerzitami, Ústavem jaderného výzkumu a výrobci kolejových vozidel spolupořádali expertní workshop Vodík na železnici. K hlavním tématům patřilo samozřejmě využití vodíku jako paliva budoucnosti, udržitelná mobilita a posun k mobilitě s nulovými emisemi.

 

Zapojili jsme se do pomoci Ukrajincům

Odpočinkové zázemí na nádražích, speciální vlaky na Ukrajinu i několik desítek bytů pro uprchlíky.

Krátce po ruské invazi na Ukrajinu jsme pomáhali zvládnout náročnou situaci Ukrajinců, kteří utekli do České republiky před válkou. V kulturním sále Fantovy budovy na pražském hlavním nádraží jsme zřídili odpočinkovou místnost a obdobné zázemí jsme přichystali i v Ostravě a v Plzni. Naši zaměstnanci vypravovali na pomoc Ukrajině desítky zvláštních vlaků. Národnímu asistenčnímu centru pomoci Ukrajině poskytla Správa železnic několik desítek bytů ve výpravních budovách po celé republice.

Posílili jsme spolupráci s ekology při přípravě vysokorychlostních tratí

Příprava vysokorychlostních tratí v ČR postoupila do další fáze. Začlenění tratí do krajiny, jejich ohleduplnost k okolí a zajištění běžného fungování místních ekosystémů jsou dlouhodobé priority Správy železnic. Proto jsme posílili spolupráci s Asociací Zelený kruh, která sdružuje 90 celostátních i místních ekologických organizací.

Číst více

Další kroky k bezbariérové železnici

I v roce 2022 jsme zvýšili úroveň bezbariérové přístupnosti. Výtahy, mobilní zdvihací plošiny, vyrovnávací rampy u vstupů do budov, asistence ve stanicích, hmatové prvky a vodicí linie – to všechno usnadňuje cestování lidem s omezenou schopností pohybu a orientace. V otázkách rozvoje přístupnosti železniční dopravy spolupracujeme s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR (NRZP).

Číst více

Výroční zpráva
Správy železnic

Zdroje fotografií a videí
Správa železnic
STRABAG Rail a.s. / foto Martin Zoubek
EUROVIA CS, a.s. / foto Martin Zoubek

Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
spravazeleznic.cz

Více informací
Zavřít